ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม


” สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพสูงใฝ่ใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพที่ดี ตามมาตรฐานสากล “

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 – 17.30 น.

สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร.02-872-5281-2 E-mail : cic.cal@kmutt.ac.th

Facebook : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (มจธ.)

Top