การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 | RANC2021
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา | จัดโดย สป.อว. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศ
BDAP 2021 : ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2
โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
1 2
Top