ร่วมเรียนรู้และ Workshop กับหลักสูตรการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนสำหรับผู้บริหาร (𝗦𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗖𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗖𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀)✨
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. – สวทช.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)
1 2
Top