สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของประเทศในทุก ๆ ช่วงวัยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่นี่

สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของประเทศในทุก ๆ ช่วงวัยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจศึกษาต่อ VIEW All


ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. – สวทช.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)
Top