ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3522 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบใช้แก๊ส แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/10/22
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับประสิทธิภาพสูงแบบโปรแกรมได้  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/10/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม 2565 – กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโรงเรียน โรงงาน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์และนักเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 11/10/22
1 182 183 184 185 186 353

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top