ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2198 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซื้อชุดควบคุมไดนาโมมิเตอร์แบบ Eddy Current แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 11/11/21
สำนักงานกิจการนักศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสิทธิิในการใช้อินเทอร์เน็ต Unlimited บนมือถือของเครือข่าย ทรู มูฟ เอช สำหรับนักศึกาา จำนวน 66 Code

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 11/11/21
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80ํC แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโหลดอิเล็คทรอนิคส์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/11/21
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 7/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/11/21
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนโดยประมาณแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/11/21
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/11/21
1 182 183 184 185 186 220

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top