รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
1 สรุปผลรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
2 สรุปผลรอบเดือน เมษายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
3 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม อ่านรายละเอียด
4 สรุปผลรอบเดือนมีนาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
5 สรุปผลรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
6 สรุปผลรอบเดือนมกราคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
7 สรุปผลรอบเดือนธันวาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
8 สรุปผลรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
9 สรุปผลรอบเดือนตุลาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียด
11 สรุปผลรอบเดือนกันยายน 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
12 สรุปผลรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
13 สรุปผลรอบเดือนกรกฎาคม2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top