รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
1 สรุปผลรอบเดือน เมษายน 2567 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
2 สรุปผลรอบเดือน มีนาคม 2567 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
3 สรุปผลรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
4 สรุปผลรอบเดือน มกราคม 2567 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
5 สรุปผลรอบเดือน ธันวาคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
6 สรุปผลรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
7 สรุปผลรอบเดือน ตุลาคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
8 สรุปผลรอบเดือน กันยายน 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
9 สรุปผลรอบเดือน สิงหาคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
10 สรุปผลรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
11 สรุปผลรอบเดือน มิถุนายน 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
12 สรุปผลรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
13 สรุปผลรอบเดือน เมษายน 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
14 สรุปผลรอบเดือน มีนาคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
15 สรุปผลรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
16 สรุปผลรอบเดือน มกราคม 2566 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
17 สรุปผลรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
18 สรุปผลรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
19 สรุปผลรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
20 สรุปผลรอบเดือน กันยายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
1 2

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top