ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 209 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1,092 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 28/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 179 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 9/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 18/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 102 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 15/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 10/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 69 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 68 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 5/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 116 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 20/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 18/07/22
1 2

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top