ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 822 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 21/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 163 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 17/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 357 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 28/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 138 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 28/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 163 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 317 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25/03/24
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาด จำนวน 202 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 20/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 128 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 19/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 185 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 15/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 138 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 7/03/24
1 2 3 6

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top