จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ ๒ จำนวน ๖ อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ (รอบที่ ๓)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 28/04/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ร่างเอกสารและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 14/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 13/02/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า 40 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 8/02/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 8/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน 4 อาคาร ภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 26/01/23
1 2 3 5

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top