จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 8/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 29/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 18/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อทำน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักหอสมุด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 15/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ชุด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 14/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้อง PTZ แบบติดตามผู้บรรยาย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 11/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 11/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ online ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แบบอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายเพื่อการทดสอบแบบออนไลน์ พร้อมระบบคุมสอบออนไลน์ (Online Proctor System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนตามอัธยาศัยของผู้เรียนเพื่อเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของสังคมไทย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/03/24
1 2 3 8

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top