จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 27/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้จอภาพ (Monitor) จำนวน 2 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 18/07/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพื้นที่ มจธ.บางมด -มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 6/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับมจธ.พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 30/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อััดประจุไฟฟ้าแบบ DC Quick Charge พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 28/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 27/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 27/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 21/06/23
1 2 3 6

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top