ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2935 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/06/22
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/06/22
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ตามระบบอัตลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 10 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/06/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 17/06/22
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Mini PC) จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRIS) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/06/22
1 183 184 185 186 187 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top