รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านรายละเอียด
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียด
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียด

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top