ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2205 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้านการเผาไหม้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแว่นตาความจริงเสมือน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมจัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับโครงการชุดฝึกรถถังสำหรับการฝึกทางยุทธวิธี (Tactical Tank Training System) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/11/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ในการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/11/21
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้บริการพื้นที่คราวด์ จำนวน 11 เดือน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/11/21
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

ประกาศราคากลาง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบหลุมลึก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร    จำนวน  1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 1/11/21
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้อบแบบสุญญากาศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/10/21
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/21
1 184 185 186 187 188 221

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top