จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิแบบทดสอบสำหรับตรวจและวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Personality and Job Preferences Test ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 500 คน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 19/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาศึกษาความต้องการ (User Research) กลุ่มนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อการออกแบบประสบการณ์ Alumni Modlink Application จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนปฏิบัติการคณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี (A3) และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (A2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/09/23
สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/23
สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Atlassian จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Exchange Server) และระบบฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Active Directory) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/09/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างศึกษากลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสานสุขระดับองค์กร และผู้ใช้งานทั่วไป (User Research) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Lattice จำนวน 1 รายการ  

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/09/23
1 2 3 76

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top