จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 license

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/03/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/03/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 รายการ 

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/02/23
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำโรงเรือนปลูกพืชพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/02/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/02/23
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 1,000 กิโลกรัม อาคาร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (EXC) จำนวน 2 ชุด C66000227

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/02/23
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (KX)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบจอดรถอัตโนมัติอาคารเคเอกซ์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/02/23
1 2 3 69

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top