จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำวีดีทัศน์สื่อการสอน สำหรับโครงการ Prevention of postharvest loss in the value chain of agricultural crop จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องมือตรวจวัดลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา (Automatic Weather Station) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/06/22
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำแบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/06/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อุปกรณ์ประกอบเครื่องแม่ข่าย จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 21/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ตามระบบอัตลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/06/22
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/06/22
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าวในเครือ Nation Groupจำนวน ๑ งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/06/22
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ SMART ENERGY ทางช่องอมรินทร์ทีวี และรายการพลังงานไทยใหญ่อุดม ทางช่อง ททบ.๕

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/06/22
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศสาระสำคัญจ้างจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จำนวน 41 ป้าย

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/06/22
1 2 3 55

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top