จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพเจลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/11/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

งานจ้างพัฒนาโปรแกรม จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดควบคุม ประมวลผล และฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานซื้อระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance for LAB) จำนวน ๓ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/11/22
1 2 3 14

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top