จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 6/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ประกาศเชิญชวน 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB ๓,๔,๕

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 1/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพื้นที่ มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 29/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 29/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 28/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 17/06/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Mini PC) จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 6/05/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้ารับส่งพร้อมพนักงานขับรถ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 29/04/22
1 2

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top