จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ 1 ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและประกันภัยสุขภาพนักศึกษา

รายการที่ 2 ประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากร

จึงใคร่ขอเชิญบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคา ตามกำหนดการดังนี้

–   กำหนดรับเอกสารการเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ทาง E-mail : studentaffairs@kmutt.ac.th

–   กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม AD – 414 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางมด กรุงเทพมหานคร

หน้ารวมประกาศ 29/01/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 17/01/24
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า ภายนอกอาคาร มจธ.บางขุนเทียน ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 16/01/24
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงประลองวิศวกรรมศาสตร์ และห้อง Maker Spaceจำนวน ๓ รายการ

ประกาศเชิญชวน 15/12/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงประลองวิศวกรรมศาสตร์ และห้อง Maker Space จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 12/12/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๓ ปี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/12/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคา จ้างงานติดฟิล์ม อาคารลดความร้อนและฟิล์มอาคารฝ้าขุ่น ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มจธ. จำนวน 1 งาน

ประกาศเชิญชวน 29/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนเช่าใช้จอภาพ (Monitor) จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 20/10/23
สำนักงานกิจการนักศึกษา

ขอเชิญชวนเสนอราคาร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ประกาศเชิญชวน 6/09/23
สำนักงานกิจการนักศึกษา

ขอเชิญชวนเสนอราคาร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศเชิญชวน 6/09/23
1 2 3 11

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top