จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/07/22
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อฝ้าและทำฝ้าใหม่บริเวณสำนักงาน ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เมนไฟฟ้าสำรองประจำอาคารสำนักหอสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/06/22
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/06/22
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/06/22
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/06/22
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/06/22
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/06/22
1 2 3 43

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top