จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาเชื่อมต่อเครือข่ายระบบจอดรถกับระบบเครือข่าย (Network) SCADA จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/02/23
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/02/23
สำนักวิจัยเเละบริการวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้งานซอฟแวร์ Autonomie จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/02/23
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2566 เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน 3 อาคาร (มจธ.บางขุนเทียน) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ Automated External Defibrillator : AED จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ IPad จำนวน 85 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/02/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/01/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/01/23
1 2 3 94

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top