จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Hibrary ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/06/24
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley Online Library ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิจัยปฏิบัติงาน ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการปล่อยคาร์บอนของ มจธ. จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/06/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/06/24
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานโปรแกรมการจัดการคอมพิวเตอร์ VMware vSphere Standard จำนวน 1 License ระยะเวลา 3 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/06/24
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic ระหว่างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (S9) – อาคารบ้านประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/06/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/06/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโซล่าเซลล์  จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/06/24
1 2 3 172

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top