หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน


 • ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง
  (Emergency Call Center 24 Hours)

  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8200, 333 (หมายเลขภายใน)
  
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง 24 ชั่วโมง
  (Security Center 24 Hours)

  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8207, 8207 (หมายเลขภายใน)
  
 • ศูนย์ EESH
  (Energy Environment Safety and Health Office)

  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8293, 8293 (หมายเลขภายใน)
  
 • ศูนย์บริการนักศึกษา
  (Student Service Center)

  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8111, 8111 (หมายเลขภายใน)
  
 • ป้อมยามประตูหน้ามหาวิทยาลัย (24 ชั่วโมง)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8208
  
 • ป้อมยามประตูหลังมหาวิทยาลัย (24 ชั่วโมง)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8190
  
 • รปภ. อาคารสำนักงานอธิการบดี (24 ชั่วโมง)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8068
  
 • ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย (คลินิกบางมด)
  (Health Care Unit : Bangmod)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8441-6
  
 • ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย (คลินิกบางขุนเทียน)
  (Health Care Unit : Bangkuntien)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 7030
  
 • ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย (คลินิกราชบุรี)
  (Health Care Unit : Ratchaburi)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 9980
  
 • สถานีตำรวจ ราษฏร์บูรณะ
  โทรศัพท์: 0 – 2428 – 3994 – 5
  
 • สถานีตำรวจ ทุ่งครุ
  โทรศัพท์: 0 – 2426 – 1991
  
 • สถานีดับเพลิง ทุ่งครุ
  โทรศัพท์: 0 – 2463 – 5402
  
 • โรงพยาบาลบางประกอก 1
  โทรศัพท์: 0 – 2872 – 1111
  
 • โรงพยาบาลบางมด
  โทรศัพท์: 0 – 2867 – 0606, 0 – 2416 – 0049
Top