จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ วันเผยแพร่
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

11/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำเครื่องต้นแบบทำบริสุทธิ์น้ำตาลไซโลสและไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จำนวน 1 ชุด 

11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

11/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด   

30/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางจ้างทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Master Data   Management) ระยะที่ 1  จำนวน 1 ระบบ 

30/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/12/21
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 รายการ

21/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

20/12/21
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/21
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

17/12/21
1 2

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top