จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักหอสมุด

ประกาศราคากลางงานซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley online Library ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 12/06/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 7/06/24
สำนักหอสมุด

เปิดเผยราคากลางงาน จ้างซ่อมชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 30/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง 28/05/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง 27/05/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

ประกาศราคากลาง 16/05/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้าง และการออกแบบที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงโดยปราศจากพิมพ์เขียว (Paperless Construction) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 29/04/24
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

จัดซื้อ ชุดปฏิบัติการวัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคารแบบออนไลน์แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 29/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 29/04/24
1 2 3 37

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top