จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องสกัดสารด้วยของเหลวไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid Extractor) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 24/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศราคากลาง 21/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 15/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 11/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance for LAB) จำนวน ๓ ชุด

ประกาศราคากลาง 3/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง สิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 2/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 31/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อลิฟต์เตียงประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 28/10/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 28/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๕๐ ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 27/10/22
1 2 3 17

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top