จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน ๕ อาคาร

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลาง

เปิดเผยราคากลาง งานจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 5/07/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5

ประกาศราคากลาง 5/07/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำระบบควบคุมอนุภาคฝุ่น ระบบท่อระบายกลิ่นและกำจัดกลิ่น จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 4/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 1/07/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดเผยราคากลางงานจ้างจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน 1 เตา

ประกาศราคากลาง 29/06/22
1 2 3 7

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top