ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3602 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/22
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อแม่เหล็ก จำนวน 8 ชิ้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อระบบควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (SVG) ประจำอาคาร EXC และอาคาร PIP แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวัดพิกัดแบบพื้นที่กว้าง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๕๐ ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 27/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 27/10/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/10/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/22
1 181 182 183 184 185 361

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top