ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2205 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยหลักการ Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 22/11/21
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม และไนโตรเจน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GAS CHROMATOGRAPH) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/11/21
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ แขวงบางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสง ของธาตุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องทดสอบความแข็งงานโลหะ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/11/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดแขนกลหุ่นยนต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/11/21
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ สำหรับวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/11/21
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดทางลูมิเนสเซนต์-เคมีไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/11/21
1 181 182 183 184 185 221

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top