ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3477 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 12/10/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้ดูดควันไอระเหยสารเคมี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/10/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 12/10/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดค่าปริมาณออกซฺเจนที่ละลายในน้ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/10/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบใช้แก๊ส แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/10/22
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับประสิทธิภาพสูงแบบโปรแกรมได้  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/10/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม 2565 – กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/10/22
1 177 178 179 180 181 348

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top