ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3121 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 10/08/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรม Monsoonsim ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังกระจกอลูอลูมิเนียม ชั้น 11 และ ชั้น 12 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/08/22
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมและทาสี จำนวน 3 รายการ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 8/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ยี่ห้อ Mitsubishi (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 8/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 69 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8/08/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส (ไม่รวมอะไหล่)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/08/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/08/22
1 175 176 177 178 179 313

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top