ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3517 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ซองพลาสติก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/10/22
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโรงเรียน โรงงาน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับอาจารย์และนักเรียน  จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/10/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการเสริมศักยภาพและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการถ่ายภาพดิจิทัลแบบมืออาชีพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 25/10/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโอนย้ายและปรับแต่งระบบการสอบออนไลน์การประเมินผลผู้สอบด้านการรู้เรื่องตามแนว PISA จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาด้านกายภาพของสำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/10/22
1 176 177 178 179 180 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top