ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3522 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๓๖๕ เครื่อง

ประกาศราคากลาง 21/10/22
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล (Network Attach Storage) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/10/22
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส (Gas Analysis) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 21/10/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาด้านกายภาพของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 19/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ปรึกษาด้านกายภาพของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/22
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31  มกราคม 2566  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 19/10/22
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖  จำนวน  ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/22
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

ประกาสผู้ชนะรายไตรมาสที่ 4 กค. 2565 – กย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/10/22
1 178 179 180 181 182 353

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top