จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 รายการ

plan 3/10/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างโอนย้ายและปรับแต่งระบบการสอบออนไลน์การประเมินผลผู้สอบด้านการรู้เรื่องตามแนว PISA  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

plan 3/10/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอื่นๆ 3/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตู้

plan 23/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.2566 งบประมาณจากรัฐ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (จำนวน 3 รายการ)

plan 19/09/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเบลด (Blade Server) และ เซิร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ชุด

plan 13/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน 5 รายการ)

plan 13/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจากรัฐ ของสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร จำนวน 2 รายการ

plan 13/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ (การจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 รายการ)

plan 9/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบ Customer Relationship Management (CRM) จำนวน 1 ระบบ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/09/22
1 18 19 20 21 22 32

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top