จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Mobile Application Front-End) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/02/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/02/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างทำชุดกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า (All Sky Camera) จำนวน ๘ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/02/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เผยแพร่แผนการจ้างทำระบบตรวจวัดและแสดงผลระบบความปลอดภัยประจำอาคาร EXC และ BRI จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/01/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะที่ ๓ จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/01/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า (Station Battery) สำหรับระบบไฟฟ้าสำรองสถานีไฟฟ้า มจธ.บางขุนเทียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/01/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Otis อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/22
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำเครื่องต้นแบบทำบริสุทธิ์น้ำตาลไซโลสและไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/01/22
1 16 17 18 19 20

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top