จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน ๕ อาคาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัดซื้อที่ดิน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/06/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/06/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างออกแบบและจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน ๑ เตา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/06/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/06/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์  จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/05/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/05/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ  จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/05/22
1 17 18 19 20 21 24

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top