ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2205 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/03/23
หอพักนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประตูบานเลื่อนคู่ไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/02/23
หอพักนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารหอพักนักศึกษาชาย-หญิง จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/02/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 รายการ 

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/02/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถพยาบาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างทำระบบ KMUTT Data Integration Platform จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผย ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ให้บริการผลิตเซลส์เชิงพาณิชย์)

ประกาศราคากลาง 27/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอาคารภาควิชาเคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 24/02/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแว่นตาโลกเสมือน 3 มิติ  (แว่นตา VR) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/02/23
1 5 6 7 8 9 221

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top