ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3522 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

ประกาศราคากลาง 16/05/24
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ แขวงบางมด จำนวน 2 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/05/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ Hitachi อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 15/05/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดผลิตน้ำชั้นคุณภาพบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/05/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง (Plant growth chamber) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า จำนวน 2 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/05/24
1 6 7 8 9 10 353

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top