ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2394 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๖๐๐๐๔๑๔
การจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า ระยะที่ ๒ จำนวน ๖ อาคาร แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเชิญชวน 11/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/05/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชันสานสุข จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/05/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสานสุข (SAANSOOK Mobile Application) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/05/23
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/05/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/05/23
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566 ประมาณ 1,038 เข็ม

procurement 3/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic บางขุนเทียน

ประกาศราคากลาง 3/05/23
1 3 4 5 6 7 240

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top