ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2081 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์จำนวน  17  รายการ

ประกาศราคากลาง 26/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 26/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอาคารภาควิชาเคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศเชิญชวน 26/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอาคารภาควิชาเคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 26/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/01/23
ศูนย์บริการทางการศึกาาราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/01/23
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/01/23
ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/01/23
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/01/23
ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/01/23
1 3 4 5 6 7 209

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top