ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1328 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network ขนาด A3 พร้อมชุดหมึก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควัน จำนวน 89 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง 3/08/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  จำนวน  ๓  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/08/22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานพยาบาล

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/08/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยทางกายภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2/08/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/08/22
1 2 3 4 5 133

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top