ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3517 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องคอนกรีตแบบ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบ VSD ปั๊มน้ำ Chiller อาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับแยกคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล กรด และอนุพันธ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/06/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/06/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบการเก็บและค้นหาข้อมูลของ Digital Platform for Creative and Innovation Knowledge Sharing (DP-CIKS) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ MI 602 และ MI 603 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวน 2 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SCL 309 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/05/24
สำนักหอสมุด

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 30/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 822 รายการ

procurement 30/05/24
1 2 3 4 5 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top