ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1849 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องลดความชื้น จำนวน 2 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทย์ศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคะทาลิสสำหรับตู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/11/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas analyzer) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศราคากลาง 21/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 15/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการการพัฒนาบริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Service Development : SISD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 50 ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 14/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/11/22
1 2 3 4 5 185

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top