ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2198 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพคุณภาพสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการการเรียนรู้แบบร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย ประเทศไต้หวัน สำหรับอาจารย์และนักศึกษาโครงการ Undergraduate Chemical Engineering Practice School (U-ChEPS) จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/03/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ร่างเอกสารและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 14/03/23
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJITEC ขนาด 1,050 กิโลกรัม อาคารหอพักสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/03/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๔๐ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/03/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพัฒนา ออกแบบ และจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสาร โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Platform เพื่อการเก็บ ติดตาม วัดประเมิน และแสดงผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 10/03/23
หอพักนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ระบบ Fire Pump และระบบ Jocky Pump จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/03/23
1 2 3 4 5 220

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top