ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2935 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณใต้บันได ชั้น B ของอาคารจอดรถจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/11/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้าสำรอง ประจำอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้นจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/11/23
สำนักบริหาราอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารอุตสาหกรรม 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/11/23
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพขี้เถ้า (TTLC)จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 180 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 17/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้จอภาพ (Monitor) จำนวน 2 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำรถบัสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร พร้อมระบบเซ็นเซอร์สำหรับระบบรถไร้คนขับ จำนวน 1 คัน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/11/23
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/11/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/11/23
1 2 3 4 5 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top