ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2394 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางการเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2566 จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/05/23
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/05/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/05/23
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/05/23
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบต้นแบบการเรียนรู้เชิงลึกบนเครือข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันสำหรับการควบคุมโดรนด้วยสมองโดยใช้การแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วจากคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/05/23
1 2 3 4 5 6 240

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top