ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1849 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องสกัดสารด้วยของเหลวไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid Extractor) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 24/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร ภายใน มจธ. บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน ๓ อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/11/22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/11/22
1 2 3 4 185

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top