ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2935 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารโรงประลองเทคโนโลยีและวัสดุ (S8) และอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (S9) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างงานติดฟิล์ม อาคารลดความร้อนและฟิล์มอาคารฝ้าขุ่น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มจธ. จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 28/11/23
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรภายในโครงข่ายถนนบริเวณถนนเลียบใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก (ช่วงถนนหนามแดงบางพลี ถึง ด่านเก็บเงินบางนา-ตราด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Vertical อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/11/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุสารเคมี  จำนวน 3 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/11/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/11/23
คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/11/23
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพขี้เถ้า (TTLC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 22/11/23
1 2 3 4 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top