ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3517 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/06/24
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley online Library ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/06/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/06/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโซล่าเซลล์  จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/06/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 7/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ชุดอุปกรณ์วัดกระแสน้ำและทิศทางพร้อมคลื่น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ชุดเครื่องสแกนวัตถุแบบ 3มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser scanner) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน1ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/06/24
สำนักหอสมุด

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 6/06/24
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการวัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคารแบบออนไลน์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/06/24
1 2 3 4 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top