ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2205 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิในการใช้งานโปรแกรม YourNextU จำนวน 1 โปรแกรม 

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาระบบการกลั่นระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูงให้บริสุทธิ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/10/21
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/10/21
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย (Nanodrop) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/10/21
สภาคณาจารย์และพนักงาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 62 – ไตรมาสที่ 4 ปี 64 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/10/21
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหม้อนึ่ง (Auto Clave) ขนาด 100 ลิตร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย ชุดตรวจวัดปริมาณธาตุโลหะหนักด้วยเทคนิค Hydride Generation และเทคนิค Cold-Vapor แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/10/21
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล ทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/10/21
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดฝึกจำลองการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ในโรงงานอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement 26/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล ทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/10/21
1 185 186 187 188 189 221

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top