ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3121 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 11/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาการเชื่อมต่อชุดข้อมูลของระบบแม่ข่ายกลางโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของทะเบียนรถ รูปพรรณรถ และรูปพรรณคนร้าย จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Oftic บางขุนเทียน

ประกาศเชิญชวน 10/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Oftic บางขุนเทียน

ประกาศราคากลาง 10/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างจัดงาน AI/Robotics for All Expo 2022  จำนวน 1 งาน        

ประกาศราคากลาง 10/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเชิญชวน 10/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 10/08/22
1 174 175 176 177 178 313

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top