ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3330 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/09/22
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 15/09/22
สถาบันการเรียนรู้ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาชุดบอร์ด PLC จำนวน 7 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารเรียนรวม ๑ และอาคารเรียนรวม ๒

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/09/22
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๔๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement 15/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่โฉนด 26698 เลขที่ 778 หน้าสำรวจ 19767 ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ตารางวา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่โฉนด 53919 เลขที่ 235 หน้าสำรวจ 1445 ขนาดไม่น้อยกว่า 49.80 ตารางวา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่โฉนด 22319 เลขที่ 13 หน้าสำรวจ 17937 ขนาดไม่น้อยกว่า 454.70 ตารางวา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อที่ดิน เลขที่โฉนด 20199 เลขที่ 161 หน้าสำรวจ 12688 ขนาดไม่น้อยกว่า 100.20 ตารางวา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/22
1 173 174 175 176 177 333

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top