จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ชุดอุปกรณ์วัดกระแสน้ำและทิศทางพร้อมคลื่น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ชุดเครื่องสแกนวัตถุแบบ 3มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser scanner) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน1ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องคอนกรีตแบบ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบ VSD ปั๊มน้ำ Chiller อาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับแยกคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล กรด และอนุพันธ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/06/24
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลของผู้มีความสามารถพิเศษ สำหรับโครงการ RAC จำนวน ๑ งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทาสีภายในชั้น ๓ และโถงทางเดิน อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
1 2 3 4 172

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top