จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/11/23
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/11/23
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/11/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนัง Parametric ห้องกำแพงเกียรติยศ จำนวน 1 งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8/11/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/11/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำรถบัสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งความยาวไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร พร้อมระบบเซ็นเซอร์สำหรับระบบรถไร้คนขับ จำนวน 1 คัน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/11/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/11/23
1 2 3 4 5 140

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top