จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJITEC ขนาด 1,050 กิโลกรัม อาคารหอพักสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13/03/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๔๐ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/03/23
หอพักนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ระบบ Fire Pump และระบบ Jocky Pump จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/03/23
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (www.kmutt.ac.th) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/03/23
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ประจำไตรมาส 3-4 เดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/03/23
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ประจำไตรมาส 1-4 เดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/03/23
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ประจำไตรมาส 1-4 เดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/03/23
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ประจำไตรมาส 1-4 เดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ก.ย. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/03/23
1 2 3 4 5 100

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top