จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของสำนักคอมพิวเตอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 96 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๓๐  เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Sigma อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณจากรัฐของมจธ. บางขุนเทียน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/01/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/12/22
1 14 15 16 17 18 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top