จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/02/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซื้อที่ดิน จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอาคารภาควิชาเคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 96 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ของสำนักคอมพิวเตอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 96 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๓๐  เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/23
1 12 13 14 15 16 30

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top