จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิในการเข้าใช้ Platform Coursera เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ระยะเวลา ๓๖ เดือน จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2566 จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic บางขุนเทียน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศ สนง.ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/05/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(จ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/04/23
1 10 11 12 13 14 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top