จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5
จ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
จ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic บางขุนเทียน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้บริการระบบประเมินผลออนไลน์สำหรับแพลตฟอร์ม 4 life จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อชุดข้อมูลของระบบแม่ข่ายกลางโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของทะเบียนรถ รูปพรรณรถ และรูปพรรณคนร้าย  จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน ๕ อาคาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัดซื้อที่ดิน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/06/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/06/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างออกแบบและจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน ๑ เตา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/06/22
1 11 12 13 14 15 19

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top