จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซื้อลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/06/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/06/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งาน ซื้อลิฟต์เตียงประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/06/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพื้นที่ มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(จ้างงานติดฟิล์ม อาคารลดความร้อนและฟิล์มอาคารฝ้าขุ่น ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มจธ. จำนวน 1 งาน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/23
1 9 10 11 12 13 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top