จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานสโตร์ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

ประกาศเชิญชวน 25/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 22/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 20/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 19/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 19/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเกทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 8/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 6/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ประกาศเชิญชวน 5/07/22
1 3 4 5 6 7

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top