จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์)

ประกาศเชิญชวน 15/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 9/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างงานติดฟิล์ม อาคารลดความร้อนและฟิล์มอาคารฝ้าขุ่น ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มจธ. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 27/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 19/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคารถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/07/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพื้นที่ มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 13/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้าเหมาก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 10/07/23
1 3 4 5 6 7 14

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top