จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 26/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๖๐๐๐๔๑๔
การจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า ระยะที่ ๒ จำนวน ๖ อาคาร แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเชิญชวน 11/05/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน 31/03/23
1 4 5 6 7 8 14

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top