จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๖๐๐๐๔๑๔
การจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า ระยะที่ ๒ จำนวน ๖ อาคาร แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเชิญชวน 11/05/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน 31/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเมนจ่ายไฟฟ้าสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อาคาร KX จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 29/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับงาน SCADA จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 28/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเชิญชวน 9/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 24/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน ๔ อาคาร ภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 16/02/23
1 2 3 4 5 10

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top