จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างทำระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบ Customer Relationship Management (CRM)จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 16/09/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเบลด (Blade Server) และ เซิร์ฟเวอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 14/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดทดสอบเชื้อ Listeria แบบ Positive/Negative Screening จำนวน 55,554 ชุด

ประกาศราคากลาง 13/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียดสำหรับงานวิเคราะห์ขั้นสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 12/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่โฉลด 26698 เลขที่ 778 หน้าสำรวจ 19767 ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ตารางวา จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่โฉลด 53919 เลขที่ 235 หน้าสำรวจ 1445 ขนาดไม่น้อยกว่า 49.80 ตารางวา จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางซื้อที่ดิน เลขที่โฉลด 20200 เลขที่ 160 หน้าสำรวจ 12689 ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางซื้อที่ดิน เลขที่โฉลด 20199 เลขที่ 161 หน้าสำรวจ 12688 ขนาดไม่น้อยกว่า 100.20 ตารางวา จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/09/22
1 17 18 19 20 21 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top