จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสนับสนุนอุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง 25/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องสกัดสารด้วยของเหลวไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid Extractor) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 24/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศราคากลาง 21/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 15/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 11/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางชุดคลังสินค้าอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ อัตโนมัติแบบรถยนต์อัจฉริยะพร้อมหุ่นยนต์ทำงานกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศราคากลาง 10/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างทำระบบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66)  ประจำปี 2566 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน 

ประกาศราคากลาง 4/11/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance for LAB) จำนวน ๓ ชุด

ประกาศราคากลาง 3/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง สิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 2/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 31/10/22
1 16 17 18 19 20 35

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top