จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๓๖๕ เครื่อง

ประกาศราคากลาง 21/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาด้านกายภาพของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 19/10/22
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31  มกราคม 2566  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 19/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๓ อาคารหอประชุม ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 18/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน ๓ อาคาร (มจธ.ราชบุรี) ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 18/10/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศราคากลางงานซื้อจมูกอิเล็คทรอนิกส์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 17/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 12/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 50 ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 12/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารวิศววัฒนะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 12/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 12/10/22
1 19 20 21 22 23 36

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top