จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ้างทำระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Mobile Application : Front-End) จำนวน 1 ระบบ 

ประกาศราคากลาง 7/03/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 4/03/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 17/02/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำระบบตรวจวัดและแสดงผลระบบความปลอดภัยประจำอาคาร EXC และ BRI  จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 9/02/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำชุดกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า (All sky Camera) จำนวน 8 ชุด

ประกาศราคากลาง 4/02/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อชุดแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า (Station Battery) สำหรับระบบไฟฟ้าสำรองสถานีไฟฟ้า มจธ.บางขุนเทียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 2/02/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Otis อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 18/01/22
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 11/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำเครื่องต้นแบบทำบริสุทธิ์น้ำตาลไซโลสและไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จำนวน 1 ชุด 

ประกาศราคากลาง 11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 11/01/22
1 19 20 21 22 23 24

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top