จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศราคากลาง 5/07/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5

ประกาศราคากลาง 5/07/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำระบบควบคุมอนุภาคฝุ่น ระบบท่อระบายกลิ่นและกำจัดกลิ่น จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 4/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 1/07/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดเผยราคากลางงานจ้างจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน 1 เตา

ประกาศราคากลาง 29/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อแขนกลหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 29/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพื้นที่ มจธ.   บางมด – มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 29/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

ประกาศราคากลาง 29/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน 5 อาคาร

ประกาศราคากลาง 28/06/22
1 14 15 16 17 18 22

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top