จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (์NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศราคากลาง 7/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ริมระเบียง จำนวน ๕ อาคาร

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลาง

เปิดเผยราคากลาง งานจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางงานจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศราคากลาง 6/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 5/07/22
1 13 14 15 16 17 22

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top